Advantage Server ver. 7.1 installasjon på Win NT/2000/2003

Endret: 27.01.2014  

Steg for steg beskrivelse av Advantage Server versjon 7.1 på Win NT/2000/2003

 

Klikk Next
 
 
Huk av I agree og klikk Next
 
 
Huk av for Everyone og klikk Next
 
 
Klikk Next
 
 
Fyll inn Serial Number, huk av om du har vanlig eller evalueringsversjon og fyll inn kode, velg Automatic Startup og klikk Next.
 
 
Velg NORWEGIAN og klikk Next
 
 
Velg NOEWEGEN og klikk Next
 
 
Klikk Next
 
 
Klikk Next
 
 
Klikk Ok
 
 
Klikk Close
 
 
La denne så oppe så lenge.
 

 

Gå til området Wis Skole er installert på(Typisk på c:\wis\skole) og åpne wisskole.ini.
Endre linja:
Type="local"
til:
Type="remote"
Lagre fila og start Wis Skole.
Du skal nå kunne logge på Wis Skole som normalt og du vil kunne følge med på antall pålogginger i Advantage Configuration Utility:
 
Nå kan kan denne lukkes.