Kopiere elever til nytt skoleår

Før hvert nytt skoleår må elevene flyttes over til neste årstrinn.

Kopiere elever

Elevene blir bevart på det skoleåret de allerede er registrert på.

Hvis du ønsker det kan du ta med faglærerne.

På samme måte kan du overføre elevgrupper til andre grupper og skoleår.

Hvis det ikke fungerer må du sjekke at det er satt inn riktig årstrinn på klassen under Skolen - Klasse - Generelt.

 

TIPS: Vi anbefaler at skoler uten ungdomstrinn overfører ett årstrinn av gangen. Da unngår man at f.eks. 7.klasser autmatisk rykker opp som 8.klasser neste år.