Prøver, PAS

PAS står for Prøve Administrasjons System, og er et prosjekt kjørt av Utdanningsdirektoratet for administrering av prøver/ eksamen. Man registrerer prøver/eksamener, og melder opp kandidater.

Gjennom Wis Skole (som er et SkoleAdministrasjonsSystem, SAS) kan du lage prøvegrupper, legge inn elever i gruppene og eksportere til PAS.

Funksjonene for å lage prøvegrupper og eksportere til PAS finner du i Prøver-modulen.

1. Start Wis Skole og pass på at du står på riktig skoleår i toppen av programmet (for høsten 2016 skal det stå 2016-2017 Høst).

2. Sørg først for å få tilgang til Prøver-modulen:

3. Sjekk at riktig fødselsdato og personnr er lagt til på alle elever som er aktuelle for prøve/eksamen. Sjekk også fødselsdato, personnr og e-post på alle lærere som skal brukes som prøveansvarlige.

4. Hvis det gjelder nasjonale prøver skal avgiverskole registreres på alle elever i 8. årstrinn. Det betyr hvilken skole elevene gikk på i 7. årstrinn. Les artikkel om hvordan man registrerer avgiverskole

5. Klikk på knappen Prøver i menyen til venstre. 

Du skal nå ha følgende skjermbilde:

Prøver - registrering

Førstesiden inneholder en kort veiledning for hvordan du eksporterer til PAS.

Underordnede dokumenter