Kopiere dokumenter

Når man skal fylle ut et skjema (f.eks. 3 mnd. rapport) er det ofte ønskelig å ta med data fra den tidligere rapporten. 

Man kan kopiere både loggføringer og tekstmaler.

Klikk på ''Kopi av'' i selve loggføringen

Når man står i  bunnen av velgeren i modulen tekstmal har man mulighet for å kopiere en mal.

Man kan også kopiere tekst i et dokument ved hjelp av bokmerker

Åpne dokumentet i tekstbehandler, trykk på bokmerkeikonet i øverste høyre hjørne. Gå til neste dokument og gjør det samme. Nå kan du klikke på de forskjellige dokumenter og kopiere.