Utskrift: 08.08.2022
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Emnekoder

Alle emner

Vis underemner gruppert på hovedemne.

Hovedkode Hovedtekst Underkode Undertekst
01 Språkfag 0101 Engelsk
01 Språkfag 0102 Fransk
01 Språkfag 0103 Tysk
01 Språkfag 0104 Spansk
01 Språkfag 0105 Italiensk
01 Språkfag 0106 Russisk
01 Språkfag 0107 Norsk som hovedspråk
01 Språkfag 0108 Norsk som 2. Språk
01 Språkfag 0109 Samisk
01 Språkfag 0110 Tegnsspråk
01 Språkfag 0111 Blindeskrift
01 Språkfag 0112 Språkvitenskap
01 Språkfag 0199 Andre språk
02 Estetiske fag og håndverksfag 0201 (Utgått nummer)
02 Estetiske fag og håndverksfag 0202 (Utgått nummer)
02 Estetiske fag og håndverksfag 0203 (Utgått nummer)
02 Estetiske fag og håndverksfag 0204 (Utgått nummer)
02 Estetiske fag og håndverksfag 0205 Teater, revy og drama
02 Estetiske fag og håndverksfag 0206 Folkedans
02 Estetiske fag og håndverksfag 0207 Foto
02 Estetiske fag og håndverksfag 0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk
02 Estetiske fag og håndverksfag 0209 Tegning, maling, grafikk
02 Estetiske fag og håndverksfag 0210 Tekstil
02 Estetiske fag og håndverksfag 0211 Tre
02 Estetiske fag og håndverksfag 0212 Metall
02 Estetiske fag og håndverksfag 0213 Keramikk
02 Estetiske fag og håndverksfag 0214 Dans
02 Estetiske fag og håndverksfag 0215 Kunsthåndverk
02 Estetiske fag og håndverksfag 0216 Kunst og kultur
02 Estetiske fag og håndverksfag 0217 Kostymer, design
02 Estetiske fag og håndverksfag 0218 Scenografi
02 Estetiske fag og håndverksfag 0219 Formingsfag
02 Estetiske fag og håndverksfag 0230 Musikk
02 Estetiske fag og håndverksfag 0231 Musikk - instrumentalopplæring
02 Estetiske fag og håndverksfag 0232 Musikk - Samspill
02 Estetiske fag og håndverksfag 0233 Sang, vokalmusikk og kor
02 Estetiske fag og håndverksfag 0234 Musikkteori
02 Estetiske fag og håndverksfag 0298 Andre estetiske fag
02 Estetiske fag og håndverksfag 0299 Andre hånedverksfag
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 0301 Historie
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 0302 Filosofi
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 0303 Litteratur
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 0304 Etikk
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 0305 Ideologi
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 0306 Kristendom
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 0307 Slektsgranskning
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 0308 Arkeologi
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 0398 Andre humanistiske fag
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 0399 Andre tros- og livssynsfag
04 Samfunnsfag 0401 Sosiologi
04 Samfunnsfag 0402 Sosialøkonomi
04 Samfunnsfag 0403 Psykologi
04 Samfunnsfag 0404 Statsvitenskap
04 Samfunnsfag 0405 Jus
04 Samfunnsfag 0406 Pedagogoikk og undervisning
04 Samfunnsfag 0407 Informasjon og medier
04 Samfunnsfag 0408 Nærmiljø / lokalsamfunn
04 Samfunnsfag 0409 Journalistikk
04 Samfunnsfag 0410 Forberedelser til pensjonisttilværelsen
04 Samfunnsfag 0499 Andre samfunnsfaglige emner
05 Organisasjons- og ledelsesfag 0501 Organisasjonskunnskap
05 Organisasjons- og ledelsesfag 0502 Tale- og debatteknikk
05 Organisasjons- og ledelsesfag 0503 Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner
05 Organisasjons- og ledelsesfag 0504 Tillitsvalgte i arbeidlivet
05 Organisasjons- og ledelsesfag 0505 Kurs for folkevalgte
05 Organisasjons- og ledelsesfag 0506 Politisk skolering
05 Organisasjons- og ledelsesfag 0507 Arbeidsmiljø / verneombud
05 Organisasjons- og ledelsesfag 0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning
05 Organisasjons- og ledelsesfag 0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag
06 Økonomi og IKT-fag 0601 Bedriftsøkonomi
06 Økonomi og IKT-fag 0602 Kasserer, regnskapsutdanning
06 Økonomi og IKT-fag 0603 Revisor
06 Økonomi og IKT-fag 0604 Salg og markedsføring
06 Økonomi og IKT-fag 0605 Varehandel
06 Økonomi og IKT-fag 0606 Forsikring / bank
06 Økonomi og IKT-fag 0607 Sekretær, administrasjon og personalforvaltning
06 Økonomi og IKT-fag 0608 EDB-operativsystemer
06 Økonomi og IKT-fag 0609 Programmering, systemering og digitalteknikk
06 Økonomi og IKT-fag 0610 Tekstbehandling, regneark, grafikk
06 Økonomi og IKT-fag 0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon
06 Økonomi og IKT-fag 0612 Elektronisk og grafisk design
06 Økonomi og IKT-fag 0698 Andre økonomiske fag
06 Økonomi og IKT-fag 0699 Andre IKT-fag
07 Helse-, sosial og idrettsfag 0701 Helseopplysning / kosthold
07 Helse-, sosial og idrettsfag 0702 Helse og omsorg
07 Helse-, sosial og idrettsfag 0703 Førskole-, barnehagefag
07 Helse-, sosial og idrettsfag 0704 Førstehjelp
07 Helse-, sosial og idrettsfag 0705 Svangerskapskurs
07 Helse-, sosial og idrettsfag 0706 Sosialpolitiske emner og rettigheter
07 Helse-, sosial og idrettsfag 0720 Idrettsfag
07 Helse-, sosial og idrettsfag 0721 Ballidrett
07 Helse-, sosial og idrettsfag 0722 Vinteridrett
07 Helse-, sosial og idrettsfag 0723 Friidrett
07 Helse-, sosial og idrettsfag 0724 Vannsport
07 Helse-, sosial og idrettsfag 0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 0801 Veitrafikkopplæring
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 0803 Luftfart trafikkopplæring
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 0899 Andre kommunikasjons- og samferdselsfag
09 Realfag, industri- og tekniske fag 0901 Matematikk
09 Realfag, industri- og tekniske fag 0902 Fysikk
09 Realfag, industri- og tekniske fag 0903 Kjemi
09 Realfag, industri- og tekniske fag 0904 Biologi
09 Realfag, industri- og tekniske fag 0905 Geografi og geologi
09 Realfag, industri- og tekniske fag 0906 Maskinteknikk
09 Realfag, industri- og tekniske fag 0907 Elektroteknikk
09 Realfag, industri- og tekniske fag 0908 Kjemiteknikk
09 Realfag, industri- og tekniske fag 0909 Bygg og anlegg
09 Realfag, industri- og tekniske fag 0910 Mekanikk, bil/mc/motor
09 Realfag, industri- og tekniske fag 0911 Jern og metall
09 Realfag, industri- og tekniske fag 0912 Næringsmiddel
09 Realfag, industri- og tekniske fag 0998 Andre realfag
09 Realfag, industri- og tekniske fag 0999 Andre industri- og tekniske fag
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag 1001 Jordbruk
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag 1002 Hagebruk, plantekultur og plantevern
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag 1003 Skogsbruk
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag 1004 Husdyrhold
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag 1005 Jakt
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag 1006 Fiske og havbruk
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag 1007 Miljøvern
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag 1020 Friluftslivsfag
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag 1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag
11 Tjenesteyting og servicefag 1101 Hotell, restaurant og storkjøkken
11 Tjenesteyting og servicefag 1102 Reiseliv
11 Tjenesteyting og servicefag 1103 Hud-, kropps- og skjønnhetspleie
11 Tjenesteyting og servicefag 1104 Husstell og rengjøring
11 Tjenesteyting og servicefag 1105 Vaktmesteropplæring
11 Tjenesteyting og servicefag 1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag