Utskrift: 08.08.2022
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Emnekoder

Hovedemner

Vis hovedemner og underemner i en liste.

Kode Tekst
01 Språkfag
02 Estetiske fag og håndverksfag
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag
04 Samfunnsfag
05 Organisasjons- og ledelsesfag
06 Økonomi og IKT-fag
07 Helse-, sosial og idrettsfag
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag
09 Realfag, industri- og tekniske fag
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag
11 Tjenesteyting og servicefag

Underemner for Estetiske fag og håndverksfag

Kode Tekst
0201 (Utgått nummer)
0202 (Utgått nummer)
0203 (Utgått nummer)
0204 (Utgått nummer)
0205 Teater, revy og drama
0206 Folkedans
0207 Foto
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk
0209 Tegning, maling, grafikk
0210 Tekstil
0211 Tre
0212 Metall
0213 Keramikk
0214 Dans
0215 Kunsthåndverk
0216 Kunst og kultur
0217 Kostymer, design
0218 Scenografi
0219 Formingsfag
0230 Musikk
0231 Musikk - instrumentalopplæring
0232 Musikk - Samspill
0233 Sang, vokalmusikk og kor
0234 Musikkteori
0298 Andre estetiske fag
0299 Andre hånedverksfag