Utskrift: 08.08.2022
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Emnekoder

Hovedemner

Vis hovedemner og underemner i en liste.

Kode Tekst
01 Språkfag
02 Estetiske fag og håndverksfag
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag
04 Samfunnsfag
05 Organisasjons- og ledelsesfag
06 Økonomi og IKT-fag
07 Helse-, sosial og idrettsfag
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag
09 Realfag, industri- og tekniske fag
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag
11 Tjenesteyting og servicefag

Underemner for Humanistiske fag, tros- og livssynsfag

Kode Tekst
0301 Historie
0302 Filosofi
0303 Litteratur
0304 Etikk
0305 Ideologi
0306 Kristendom
0307 Slektsgranskning
0308 Arkeologi
0398 Andre humanistiske fag
0399 Andre tros- og livssynsfag