Utskrift: 28.09.2022
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Kortkurs pr. hovedemne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Antall Årselever
Sum 227854 8961.2411
01 Språkfag 2861 124.7931
02 Estetiske fag og håndverksfag 88011 3622.3841
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 41108 1415.0302
04 Samfunnsfag 33312 1239.5397
05 Organisasjons- og ledelsesfag 9204 267.0983
06 Økonomi og IKT-fag 6182 180.5494
07 Helse-, sosial og idrettsfag 37677 1588.4838
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 191 5.8248
09 Realfag, industri- og tekniske fag 106 4.6479
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag 6405 315.0718
11 Tjenesteyting og servicefag 2797 197.8180