Utskrift: 27.11.2021
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Kortkurs pr. hovedemne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Antall Årselever
Sum 226172 8910.7402
01 Språkfag 2861 124.7931
02 Estetiske fag og håndverksfag 87337 3599.3584
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 41016 1411.8463
04 Samfunnsfag 32719 1224.1906
05 Organisasjons- og ledelsesfag 9204 267.0983
06 Økonomi og IKT-fag 6096 178.5586
07 Helse-, sosial og idrettsfag 37549 1584.5040
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 191 5.8248
09 Realfag, industri- og tekniske fag 97 4.4346
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag 6305 312.3135
11 Tjenesteyting og servicefag 2797 197.8180