Utskrift: 16.01.2018
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Kortkurs pr. hovedemne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Antall Årselever
Sum 179997 7046.1109
01 Språkfag 2188 95.8062
02 Estetiske fag og håndverksfag 67358 2723.7045
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 33234 1124.3794
04 Samfunnsfag 26686 1036.8516
05 Organisasjons- og ledelsesfag 8238 235.7918
06 Økonomi og IKT-fag 5077 152.7584
07 Helse-, sosial og idrettsfag 29746 1240.8398
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 185 4.9356
09 Realfag, industri- og tekniske fag 59 3.5340
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag 4960 252.0076
11 Tjenesteyting og servicefag 2266 175.5020