Utskrift: 16.02.2019
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Kortkurs pr. hovedemne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Antall Årselever
Sum 208458 8172.4864
01 Språkfag 2462 108.4387
02 Estetiske fag og håndverksfag 78900 3219.7742
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 38466 1320.1992
04 Samfunnsfag 30535 1164.0559
05 Organisasjons- og ledelsesfag 8857 251.2571
06 Økonomi og IKT-fag 5771 171.2590
07 Helse-, sosial og idrettsfag 34811 1450.3840
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 191 5.8248
09 Realfag, industri- og tekniske fag 59 3.5340
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag 5759 285.0886
11 Tjenesteyting og servicefag 2647 192.6709