Utskrift: 12.12.2018
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Kortkurs pr. hovedemne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Antall Årselever
Sum 195569 7655.9907
01 Språkfag 2394 104.1212
02 Estetiske fag og håndverksfag 73947 3005.0394
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 36121 1221.4429
04 Samfunnsfag 28691 1101.3259
05 Organisasjons- og ledelsesfag 8430 240.6272
06 Økonomi og IKT-fag 5358 161.7724
07 Helse-, sosial og idrettsfag 32513 1353.3727
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 191 5.8248
09 Realfag, industri- og tekniske fag 59 3.5340
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag 5408 273.5951
11 Tjenesteyting og servicefag 2457 185.3351