Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
01.Vedlegg 1 Regler for beregning av elevstatus i vigo
Sist endret: 31.05.2010
Område Videregående skole
Tema V Vedlegg
Definisjon Elevstatus beregnes i vigo ut fra den fagstatus som er overført fra de skoleadministrative systemene.
Gyldige koder
Utfyllende kommentar

Starter på toppen og avbryter når et kriterium oppfylles.

Hvis

Elevstatus

Hvis manuell elevstatus er utfylt

Manuell elevstatus

Hvis elevkursets sluttdato er utfylt

S

Hvis elevkurset er markert som voksen-elevkurs

V

Hvis skolenr slutter på 000 og kurset er Reform 94

L

Hvis skolenr slutter på 000 og programområdet er Kunnskapsløftet og kategori er --, G-, G1, G2, V- eller F

L

Hvis skolenr slutter på 000 og programområdet er Kunnskapsløftet og kategori er I-, K-, K1, K2 eller H

K

Hvis skolenr slutter på 000

X

Hvis elevkurset ikke har karakterlinjer

X

Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus E

E

Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus F

E

Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus N

E

Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus A

A

Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus U

U

Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus P

P

Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus V

V

Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus R

V

Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus O 

O

Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus S

S

Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus H

H

Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus I

I

Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus F og P

P

Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus S og F

S

Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus S og P

P

Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus S og F og P

P


Se bort fra fagstatusene S, F og P i resten av beregningen.

 

Hvis

Elevstatus

Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus A

A

Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus E

E

Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus N

E

Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus U

U

Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus O

O

Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus V

V

Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus R

V

Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus H

H

Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus I

I

Ellers

X

 


Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no