Wis Skole

Infobrev 06.12.2006

Støtte for eksport av fagene i kunnskapsløftet til vårt eksterne karakterregistreringsprogram K-Reg

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har
meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

Vi har nå lagt ut versjon 22b av Wis Skole datert 06.12.2006.


Som nevnt tidligere har vi lagt inn de nye fagbetegnelsene i
kunnskapsløftet. Nå har vi også lagt inn støtte for eksport av fagene i
kunnskapsløftet til vårt eksterne karakterregistreringsprogram K-Reg. For
alle som skal benytte Kreg til å føre karakterer gjelder følgende:
- Oppdater Wis skole til nyeste versjon (22b)
- Lag K-Reg filer til lærerne på nytt
- Eksisterende versjon av K-Reg kan benyttes (versjon 2b)

Skoler som ikke har brukt K-Reg før, må uansett laste ned og installere
siste versjon av K-Reg før det kan brukes.

En ny komponent i Wis Skole gjorde at versjon 22 og 22a ikke kunne kjøre på
Windows 98. Det er nå rettet opp, og de som er berørt av problemet kan gå
på internett, laste ned og installere siste versjon som vanlig.

Lykke til med videre arbeide!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no