Wis Skole

Infobrev 19.12.2006

Nye fagbetegnelser fra kunnskapsløftet i karakterutskriften

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har
meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

Vi har nå lagt ut versjon 22c av Wis Skole datert 19.12.2006.

Som nevnt tidligere har vi lagt inn de nye fagbetegnelsene fra
kunnskapsløftet i karakterutskriften, skjema for karakterføring og
utskriften Karakter i ett fag. Nå har vi også oppdatert
karakterprotokollen. I tillegg er karakterutskriften fikset slik at
programfag og fremmedspråk/språklig fordypning kan komme med i utskriften
selv om man har tilvalgsfag. Merk at det er kun de fagene man har ført
karakter i som kommer med i utskriften. Programmet kan oppdateres på vanlig
måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System -
Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no