Wis Skole

Infobrev 16.05.2007

Vitnemål og protokoller for 2007, nye sensorlister

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har
meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

Vi har nå lagt ut versjon 23 av Wis Skole datert 15.05.2007.

Vitnemål og protokoller for 2007 er nå tilgjengelig i programmet. I tillegg er det lagt inn oppdaterte sensorlister for grunnskoler. Det er rettet en del småfeil og gjort noen forbedringer.

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: Wis@Wis.no
Internett: www.wis.no