Wis Skole

Infobrev 19.06.2007

Dobbelsidig utskrift

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har
meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 23d av Wis Skole datert 19.06.2007.

 

Mange brukere som har skriver som støtter dobbelsidig utskrift har opplevd at side 2 på vitnemålet kommer ut opp/ned. Vi har nå rettet problemet.

 

I tillegg har vi laget overføring av karakterer på fag som tilhører kunnskapsløftet slik at karakterene kommer med i vitnemål, vitnemålsprotokoll og eksport til inntakskontoret.

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.
Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no