Wis Skole

Infobrev 28.08.2007

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har
meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 24 av Wis Skole datert 28.08.2007.

 

Den store nyheten er at foresatte nå skilles ut i eget register. Dette er en større strukturell endring i programmet, som gir flotte muligheter til senere utvidelser. Foreløpig kan man glede seg over at man unngår dobbelregistrering av foresatte ved registrering av søsken.

 

Andre viktige endringer er støtte for eksport til PAS (nasjonale prøver) samt nye utskrifter for språkfag og programfag. Ellers er det gjort mange små forbedringer både i skjermbilder og i utskrifter.

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.
Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no