Wis Skole

Infobrev 03.09.2007

Informasjon om overføring til PAS (Nasjonale prøver) og endringer i måten foresatte registreres på.

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole.

I versjon 24 er det to viktige endringer som vi får en del telefoner om, og som vi kanskje har informert for dårlig om til våre kunder. Det er overføring til PAS (Nasjonale prøver) og endringer i måten foresatte registreres på.


Overføring til PAS
Alle elever på 5. og 8. trinn skal delta i Nasjonale Prøver høsten 2007. Utdanningsdirektoratet har utviklet et eget system, PAS, for å håndtere gjennomføringen av disse prøvene. Wis Skole har støtte for å eksportere data til PAS. Dette gjøres under knappen Utskrift. Helt nederst i listen over tilgjengelige rapporter finner dere valget "Nasjonale Prøver, Fil". Utvalget til denne rapporten gir skolene 2 valg for hvilke elever som skal med. Her skal skolene velge 5. og 8. trinn. Deretter skal skolene velge plassering for filen, dvs hvilken mappe filen skal lagres i på maskinen. Dersom filen skal tas med til en annen maskin for opplasting til PAS, så må en her velge f.eks en diskett. Til slutt klikker en på knappen med bilde av en diskett (symbol for Lagre) over flippene for Utvalg og Forhåndsvisning.

Dersom det er feil i datagrunnlaget for rapporten, så vil skolene få beskjed om dette. Det kan være manglende eller ugyldig personnr, manglende faglærer i norsk, matematikk eller engelsk, eller manglende e-post adresse på faglærerne. Dersom systemet ikke finner noen feil i datagrunnlaget, så vil en få opp en melding som bekrefter at filen er lagret, hva den heter, og hvor den er plassert.
Til slutt må skolene logge på PAS og laste opp filen her.

Detaljert beskrivelse med skjermbilder både fra Wis Skole og PAS finnes her:
http://www.wis.no/999/149/185-13106.html

Support på import i PAS

WIS har ingen mulighet til å gi support på importen i PAS. Dersom skolene har problemer med å få laget filen som skal til PAS, så vil vi selvfølgelig at skolene ringer oss for support. Men dersom det oppstår feil eller problemer i PAS, så har vi ingen mulighet til å hjelpe. Utdanningsdirektoratet har da gitt oss beskjed om at brukerstøtte skal fås gjennom kommunen. Se også informasjon på våre nettsider:
http://www.wis.no/999/149/202-3015.html

NB! Vår erfaring etter tilbakemelding fra skolene er at det tar en stund fra skolene importerer filen laget i Wis Skole til alle elevene er tilgjengelige i PAS systemet. Forsinkelsen kan variere noe, men 5-10 minutter er ikke uvanlig.

I tillegg så er det mange som laster opp filer til PAS sitt kurs-/testmiljø. Dette miljøet har ikke støtte for å importere filer fra skolene, og det vil derfor gi en feilmelding til skolene. Alle som skal importere fil må altså gjøre dette i det offisielle PAS systemet.


Foresatte
Foresatte er nå skilt ut i eget register i Wis Skole. Det betyr at flere elever kan kobles til samme foresatte. En endring av telefonnr. på en foresatt vil derfor automatisk gjenspeiles alle elever som er knyttet til denne foresatte.

Mange skoler ringer oss og lurer på hvordan de får koblet foresatte til eleven. Det gjøres ved å bruke knappen "Velg foresatt .." bak feltene Fornavn og Etternavn på flippene for Foresatt 1 og Foresatt 2. Det vil da komme frem en dialog som lar skolene søke blant de foresatte som allerede er registrert i programmet.

Dersom den foresatte ikke er registrert tidligere, så velger en <Ny> i listen. Det blir da opprettet en ny foresatt, og en kan legge inn detaljert informasjon om denne i Foresatt flippen på eleven.
Dersom en skal bytte foresatt på en elev, så er det også knappen "Velg foresatt .." som skal brukes.

Vi håper at denne informasjonen kan være til hjelp og lette hverdagen for våre kunder.
Ta gjerne kontakt med oss dersom dere får problemer av noe slag.

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: tore@wis.no
Internett: www.wis.no