Wis Skole

Infobrev 18.09.2007

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har
meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 24b av Wis Skole datert 18.09.2007.

 

Det er nå gjort diverse små reparasjoner i Wis Skole, bl.a. feil ved kopiering av elevens adresse til foresatte, feil i noen av klasselistene og lignende.

Andre endringer er bl.a en ny klasseliste som tar med mer info enn tidligere og at det nå er tilgjengelig frifelt på både elev, personal og klasser. Se versjonsinformasjon for Wis Skole v24b for komplett liste over endringer.

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.
Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Stian Ertvåg
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no