Wis Skole

Infobrev 09.10.2007

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har
meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 24c av Wis Skole datert 09.10.2007.

 

Største nyheten ved denne versjonen er at det er kommet et eget foresatt-register, hvor man får oversikten over de registrert foresatte og muligheten for å enkelt redigere personalia. Det er også kommet en egen løsning for fjerning av duplikater i akkurat dette registeret, som brukerne kan finne under Oppsett -> Foresatte. Det er gjort diverse små korrigeringer i rapportene for å bedre oversikten ved utskrift, i tillegg til at det er kommet noen nye funksjoner. Se versjonsinformasjon for Wis Skole v24c for komplett liste over endringer.

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.
Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Stian Ertvåg
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no