Wis Skole

Infobrev 05.02.2008

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har rettet en feil i filen til Inntakskontoret, og har nå lagt ut versjon 25b av Wis Skole datert 05.02.2008.

 

I tillegg har vi lagt til valg for Fritatt på karakter i orden og adferd, og rettet en feil i tegning av karakterskjema.

 

Vi får daglig spørsmål knyttet til læreplan LK06 og L97. Ifølge forskrift til Opplæringsloven skal alle over på LK06 fra og med skoleåret 2007-2008. Mange følger likevel fortsatt L97 på 10.årstrinn. Da må karakterene føres på tilsvarende fag i LK06. Både eksport til Inntakskontoret og vitnemålet er basert på ny læreplan. På vitnemålet må det føres merknad på karakteren om faget følger L97.

 

De som har samisk som fag må føre inn hvilken type samisk elevene har (Sørsamisk, Nordsamisk eller Lulesamisk).

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

 

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Da risikerer du at programmet ikke blir oppdatert som det skal, og du må kjøre oppgradering en gang til.

 

Brukere av Windows 98 må laste ned egen versjon av programmet. Denne versjonen blir lagt ut på tirsdag.

 

Vi legger ut ny versjon senere i uka som kan lage fil til PAS.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.

Lykke til med videre arbeid!

 

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no