Wis Skole

Infobrev 16.09.2008

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

Vi har nå lagt ut versjon 27d av Wis Skole datert 16.09.2008.

 

I forrige versjon 27c ble det utarbeidet en ny rapport for karakterstatistikk som støtter alle fag fra kunnskapsløftet. I den vises kun de fag som det er ført karakterer i. En feil gjorde at standpunktkarakteren i faget KRL ikke kom med i utskriften. Det er nå fikset.

 

Vi har også innført avgiverskole som nytt felt på elev. Det finner du i flippen Ekstra opplysninger under skjermbildet Elevdata. Benyttes i fileksport til PAS vedrørende nasjonale prøver.

 

Ellers er det rettet et par småfeil.

 

Vi har jobbet mye i sommer med å kunne tilby vitnemål på samisk. Problemet har vært at vårt utviklingsverktøy ikke har støttet samiske tegn. Vi er nå i ferd med å oppgradere, og håper det vil løse problemet.

 

Det er i inneværende skoleår 2008-2009 blitt noen endringer i fagbetegnelser. For eksempel Utdanningsvalg tar over for faget Programfag til valg. Disse endringene skal være på plass i Wis skole til neste versjon.

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

 

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

 

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med itansvarlig om du er usikker.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.
 
Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no