Wis Skole

Infobrev 01.12.2008

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 Vi har nå lagt ut versjon 28 av Wis Skole datert 01.12.2008.

 

Det er nå laget støtte for de nye fagene for høsten 2008. KRL har blitt til RLE og Programfag til valg har blitt til Utdanningsvalg. Norsk har fått ny fagkode. Merk! Ikke før karakter i feltet for KRL og Programfag til valg. Det vil gi mye kluss i eksport til inntakskontoret.

 

Ellers har vi gjort noen små endringer på foresatte. Det er nå mulig å fjerne kobling mellom elev og foresatt (i praksis slette foresatt fra eleven), og man kan sette status på foresatt (passiv / død). Alle rapporter som viser foresatte tar hensyn til dette.

 

Vi har i høst brukt mye tid på oppgradering av utviklingsverktøyet vi benytter i WisSkole. Dette gir oss langt bedre verktøy å jobbe i, og vil på sikt føre til et bedre program med nye muligheter. Men det har ført til at vi ikke er der vi har tenkt å være i høst når det gjelder videreutvikling av programmet. Nytt verktøy er snart på plass, og da vil følgende oppgaver ha spesielt høy fokus:
- foresattegrupper (spesielt for foreldreutvalg)
- bedre integrasjon med forskjellige læringsplattformer (Its learning, Fronter)
- se på mulighet til å benytte WisSkole som kildesystem for Feide

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

 

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

 

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med itansvarlig om du er usikker.

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.
 

Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no