Wis Skole

Infobrev 10.12.2008

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 28b av Wis Skole datert 10.12.2008.

 

Utskrift av karakterprotokoll er nå oppdatert i forhold til nye fag i skoleåret 2008-2009, og det er satt inn egen side for de samiske fagplanene for naturfag, samfunnsfag, doudji, musikk og mat og helse.

 

Eksportfunksjonen for personale tar nå med info om hvilke klasser en lærer er tilknyttet. Kan være nyttig i forbindelse med eksport av personale til Active Directory.

 

Ellers er det rettet et par småfeil i rapporter samt innført en rutine som overfører karakter fra KRL til RLE i skoleåret 2008-2009. Rutinen sjekker om det allerede er ført karakter i RLE, og den blir i tilfelle ikke overskrevet. Rutinen kjøres automatisk ved oppstart. Se vår nettside for detaljert oversikt over endringer i versjon 28b.

 

Noen privatskoler har andre fag enn vanlige grunnskoler. Vi har enda ikke fått oversikt over disse fagene og fagkodene fra Utdanningsdirektoratet, men vi har planlagt å legge inn støtte for dette i WisSkole når det er klart.

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

 

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

 

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med itansvarlig om du er usikker.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.
 
Lykke til med videre arbeid!