Wis Skole

Infobrev 02.02.2009

Ny versjon av Wis skole

 Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 28c av Wis Skole datert 02.02.2009.

 

Programmet er nå klargjort til eksport av eksamenspåmeldinger til PAS. Les mer om opplegget på følgende adresse:
http://www.wis.no/999/149/185-13107.html
Her finner du detaljert info om hvordan du lager fil i Wis skole og hvordan du importerer fil i PAS. Merk at elever som skal ha eksamen i norsk skriftlig og som er fritatt for norsk sidemål skal ha fagkode NOR1415. Dette er en fiktiv fagkode som kun benyttes i PAS.

 

Noen privatskoler har andre fag enn vanlige grunnskoler. Det er nå lagt inn støtte for fagene KRD (Kristendomskunnskap, fagkode KRLK160) og KRL (Kristendoms-, religions og livssynskunnskap, fagkode KRLK060). For å aktivere faget må man inn på Oppsett - Fag og sett kryss på riktig sted i kolonnen Vis. Karakterprotokoll, karakterutskrift og eksport til Inntakskontoret er oppdatert i henhold til de nye fagene.

 

Mange har tatt kontakt med oss i forbindelse med at fag fra kunnskapsløftet ikke kommer opp som valg når man skal føre karakterer. Det skyldes at klassen er registrert med feil læreplan L97. For å fikse det må man gå inn på Skolen - Klasser, velg riktig klasse, gå inn på Genereltflippen på klassen og velg riktig læreplan LK06. Dette må gjøres på alle klasser i skoleåret 2008-2009. Nye klasser blir automatisk registrert med riktig læreplan.

 

Ellers er det gjort en del feilrettinger og mindre forbedringer.

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

 

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.
 
Lykke til med videre arbeid!