Wis Skole

Infobrev 17.02.2009

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 28d av Wis Skole datert 17.02.2009.

 

Programmet er nå klargjort for nytt skoleår 2009-2010, og det er nå mulig å registrere lisenskode for det nye skoleåret. Lisenskoder for 2009-2010 blir snart sendt ut i egen melding.

 

Noen privatskoler har andre fag enn vanlige grunnskoler. Det er nå lagt inn støtte for flere fagplaner for kristendom. For å aktivere faget må man inn på Oppsett - Fag og sett kryss på riktig sted i kolonnen Vis. Vi viser nå fagkoden i egen kolonne i dette skjermbildet slik at det skal bli lettere å se hvilket fag som er riktig. Karakterprotokoll, karakterutskrift og eksport til Inntakskontoret er oppdatert i henhold til de nye fagene.

 

Mange skoler jobber nå med å legge inn eksamensgrupper i PAS. Les mer om opplegget på følgende adresse:
http://www.wis.no/999/149/185-13107.html


Her finner du detaljert info om hvordan du lager fil i Wis skole og hvordan du importerer fil i PAS. Merk at elever som skal ha eksamen i norsk skriftlig og som er fritatt for norsk sidemål skal ha fagkode NOR1415. Dette er en fiktiv fagkode som kun benyttes i PAS. Vi har fått henvendelser fra enkelte skoler som får feilmelding ved import til PAS, uten at det vises hva som er feil. Vi vil be alle som får slik feilmelding om å sjekke at dere har siste versjon av Wis Skole (minimum versjon 28c, dette står under Hjelp - Om WisSkole), og at det er registrert riktig epostadresse til alle lærere som ansvarlige i eksamensgruppene.

 

Ellers er det gjort en del feilrettinger og mindre forbedringer.

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

 

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.
 
Lykke til med videre arbeid!