Wis Skole

Infobrev 23.04.2009

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 28g av Wis Skole datert 22.04.2009.

 

I forrige versjon ble Wis skole-prosjektet lagt over i nytt utviklingsverktøy, og i den forbindelse har det sneket seg inn noen småfeil som vi nå har rettet. Spesielt kan vi nevne feil ved sletting av elever, behandling av flere markerte elever og feil ved eksport av personale. Se nettsiden for detaljer om siste versjon.

 

Enkelte skoler er trekt ut til å gjennomføre en test av nasjonale prøver i mai. I og med at det ikke skal benyttes standard utvalg og standard fagkoder i eksporten til PAS så støttes ikke dette i WisSkole per i dag. Vi satser på å lage en rask oppdatering av programmet slik det kan støtte eksport av elever til alle typer testgjennomføringer. Vi starter med jobben nå og kommer med en ny versjon om noen dager.

 

På grunn av en feil i oppdateringsrutinen i versjon 28e og 28f så må alle som allerede har oppdatert til en av disse versjonene laste ned og installere følgende installasjonsfil:
http://www.wis.no/skole/fil/oppgrader/wso28g.exe

 

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

 

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Takontakt med itansvarlig om du er usikker.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.

 

Lykke til med videre arbeid!
 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no