Wis Skole

Infobrev 10.05.2004

Vitnemål og protokoller er klargjort for våren 2004

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole, og alle som står
som informasjonsmottakere om programmet.

 

Vi har nå lagt ut versjon 17 av Wis Skole datert 10.05.2004.

Den største nyheten i versjon 17 er at vitnemål og protokoller nå er
klargjort for våren 2004. I tillegg har vi forbedret K-Reg programmet
kraftig slik at det i tillegg til karakterer, nå også er mulig å redigere
prosjekt, merknad på elever og fravær i dette programmet.

Skolene kan selv velge om de vil hente versjon 17, men vår anbefaling
er alltid at skolene bør bruke siste versjon. Alle skoler som skal skrive ut
vitnemål denne våren må oppgradere til versjon 17.

Vi nevner de største endringene:
- Vitnemål og protokoller for skoleåret 2003-04 på plass
- K-Reg gjør det nå mulig å redigere karakterer, prosjekt, merknad og fravær
- Ny utskrift der brukerne selv kan plukke akkurat de feltene de vil ha med,
  bestemme skriftstørrelse og bredde på alle felter, sortering, etc.
- Oppdaterte lister for skriftlig og muntlig sensur
- Ny utskrift Elever med gruppetilhørighet
- Kjappere og enklere utskrift skjema
- Bedre eksport skjema (utvalg på grupper, direkte utskrift)

Mer informasjon på www.wis.no/skole/versjon_17.htm
Her finner du også hjelp til hvordan du kan bruke de nye mulighetene.

Husk at den letteste måten å oppgradere programmet på, er å gå inn på
System - Nedlasting og klikke på knappen Oppdater !

 

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: tore@wis.no
Internett: www.wis.no