Wis Skole

Infobrev 06.09.2004

Filen til Inntakskontoret er oppdatert

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole, og alle som står
som informasjonsmottakere om programmet.

 

Vi har nå lagt ut versjon 17b av Wis Skole datert 09.06.2004.

Den viktigste endringen i denne versjonen er at filen til Inntakskontoret er oppdatert. Inntakskontoret har oppdatert sine systemer for innlesing av filer fra grunnskolene, og da må vi oppdatere Wis Skole slik at filene samsvarer med Inntakskontorenes system.
I tillegg har vi lagt inn utskrift av samisk vitnemål, gjort noen andre små forbedringer og rettet feil.

 

Alle skoler som skal levere fil til Inntakskontoret må laste ned og installere versjon 17b av Wis Skole. De andre skolene kan selv velge om de vil hente versjon 17, men vår anbefaling er alltid at skolene bør bruke siste versjon da det stadig rettes feil i systemet.

 

Mer informasjon finnes på www.wis.no/skole/versjon_17.htm
Her finner du også hjelp til hvordan du kan bruke de nye mulighetene.

Husk at den letteste måten å oppgradere programmet på, er å gå inn på
System - Nedlasting og klikke på knappen Oppdater !

 

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: tore@wis.no
Internett: www.wis.no