Wis Skole

Infobrev 17.06.2009

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 29 av Wis Skole datert 17.06.2009.

 

De viktigste nyhetene gjelder voksenopplæringsskoler, der vi nå har fått på plass:

- oppdaterte fag og fagkoder
- vitnemålet for 2008-09

 

For grunnskoler er det gjordt følgende endringer:

- koder for vitnemålsmerknader som kreves på datafilen til inntakskontoret

- rettet skrivefeil i nynorske vitnemål

- begge norskkarakterene kommer med på vinemålsprotokollen

- endret til spesifikk fagbetegnelse for kristendom på vitnemålsprotokoll hos privatskoler

 

Av ny funksjonalitet kan vi nevne at vi har fått på plass en rapport med mulighet for å skrive ut bilder av elevene, og at vi har lagt inn automatisk lukking av Wis Skole ved en halvtimes inaktivitet. En deltaljer liste over endringer/nyheter i siste versjon finner du på vår nettside:

http://www.wis.no/999/149/1539-3591.html

 

Føring av fravær ble ikke avklart hos departementet, og kom derfor ikke med på årets vitnemål.

 

Vi henviser ellers til det som står i retningslinjene for føring av vitnemål:
http://udir.no/Brev/_eksamen/Foring-av-vitnemal-for-grunnskolen-i-Kunnskapsloftet

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

 

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

 

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.
 
Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no