Wis Skole

Infobrev 13.10.2009

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole, og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 30b av Wis Skole datert 12.10.2009.

 

Versjon 30 ble publisert 2.oktober. Vi fikk tilbakemelding om at enkelte som testet nedlastingen, hadde problemer med den nye GSI-eksporten. Derfor har vi ikke sendt ut melding før nå.

 

I versjon 30 ble det lansert mange større forbedringer og feilkorrigeringer. Blant annet:
- eksport av data til GSI
- testeksport av data til Feide
- Foresatte og personale i grupper
- Feil i status på foresatte
- Ny rapport: Telefonliste

 

I versjon 30b ble det fikset en feil i eksporten til GSI. I tillegg oppdaterte vi testeksporten til Feide. En deltaljert liste over endringer/nyheter i de siste versjonene finner du på vår nettside:

 

versjon 30 - http://www.wis.no/999/149/1539-3377.html
versjon 30b - http://www.wis.no/999/149/1539-3645.html

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

 

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

 

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.
Lykke til med videre arbeid!

 

Med vennlig hilsen,
Stian Ertvåg
Systemutvikler @ Waade Information System AS
Tlf: +47 72 45 01 94
Faks: +47 72 45 01 91
E-post: stian@wis.no
Internett: http://www.wis.no