Wis Skole

Infobrev 03.02.2010

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 30d av Wis Skole datert 02.02.2010.

 

Eksport til PAS
Alle skoler som skal ha eksamen til våren må legge inn elever og eksamensgrupper i PAS. Frist for dette er 1.mars. Som tidligere kan man legge inn prøvegruppene i Wis skole, eksportere de til fil og overføre de til PAS. Pga en feil i eksporten har filen som ble generert i Wis skole vært blank. Dette er nå rettet opp. Alle som skal eksportere grupper fra Wis skole må oppgradere sitt program til versjon 30d.
- hvordan eksportere grupper til PAS: http://www.wis.no/999/149/163-34976.html
- support på PAS: http://www.wis.no/999/149/202-3015.html

 

Integerasjon med FEIDE
Mange spør oss om Wis skole er/blir klargjort for bruk sammen med FEIDE. Vår visjon er at programmet skal kunne benyttes som kildesystem for elev/læreropplysninger i en Feideløsning. I en Feideløsning må man ha en database over alle brukere, og Wis Skole skal støtte filoverføring til denne databasen. Wis Skole skal støtte filformatene ABC Enterprise og IMS Enterprise. Per i dag ligger funksjonen under Program - Eksport, flippen XML. I versjon 30d har vi forbedret eksporten en del i henhold til tilbakemeldinger fra brukere.
- Les mer om status og planer i følgende artikkel: http://www.wis.no/999/149/185-45808.html

 

Dårlig ytelse i Wis Skole
En del skoler rapporterer om dårlig ytelse i Wis skole. Vi har nå funnet ut at Wis Skole fungerer svært dårlig sammen med standardoppsettet for Norman antivirus. Les mer om hvordan dette løses i følgende artikkel: http://www.wis.no/999/149/185-9237.html. Denne artikkelen gjelder spesielt antivirusløsningen til Norman, men det er godt mulig at problemet også gjelder andre antivirusløsninger. Det har vi ikke oversikt over per i dag.

 

Problemer med gamle vitnemål (fra før skoleåret 2007-2008)
En del skoler rapporterer om problemer med utskrift av vitnemål fra før 07-08 i versjoner nyere enn 28d. Vitnemålet flyter ut av sine rammer, og blir dermed ufullstendig. Problemet dukket opp etter at vi oppdaterte utviklingsverktøyet vårt i fjor vår. Vi samarbeider nå med leverandør av utviklingsverktøyet for å finne løsning på problemet. Ny versjon blir lagt ut så snart løsning foreligger. Dette gjelder ikke alle skoler, men vi har ikke funnet noen sammenheng i hvorfor det fungerer fint hos noen mens det blir feil hos andre. Imidlertid har vi en løsning man kan benytte i mellomtiden. Les følgende artikkel: http://www.wis.no/999/149/185-43244.html

 

Les vår nettside http://www.wis.no/skole for å finne en fullstendig oversikt over hva som er gjort i siste versjon av Wis skole.

 

Videre plan er å jobbe videre med integrasjon med andre systemer. Dette gjelder spesielt Feide, Fronter og Its learning.

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

 

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.

Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no