Wis Skole

Infobrev 30.03.2010

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 31 av Wis Skole datert 30.03.2010.

 

Det er gjort mange små og store forbedringer i denne versjonen. Vi kan bl.a. nevne:
- registrering av permisjon på elever per skoleår
- registrering av fravær på 8. og 9. årstrinn for bruk på vitnemålet (se eget punkt om vitnemål nedenfor). De nye fraværsfeltene er åpne kun for klasser i 10. årstrinn
- forbedret eksport til Feide/ItsLearning. Se versjonsloggen for detaljer
- masseregistrering: registrere samme informasjon på mange elever (for eksempel startdato, avgiverskole og lignende)
- kopiere foresattes epostadresser inn i utklippstavlen i Windows. Disse kan limes inn i Til-feltet på en ny epostmelding..
- Overføre enkeltelever til angitt skoleår (for eksempel en elev har flyttet og kommet tilbake…)
- registrering av pårørende på elever
- informasjonen som blir skrevet inn under flippen Ekstra opplysninger på elevskjermbildet kan nå skrives ut i rapporten Elevdata
- litt mer feilsikker foresattregistrering. Se egen kommentar nedenfor
- utskriften Foresatte og Gruppetabell tar hensyn til foresattegrupper

 

Ellers er det gjort mange mindre feilrettinger/forbedringer. Se informasjon om siste versjon på vår nettside:
http://www.wis.no/skole

 

Vitnemålet 2009-2010
Stort sett blir årets vitnemål ganske likt fjorårets vitnemål, men det er 2 viktige endringer:
- karakteren IV skal benyttes når eleven ikke har grunnlag for vurdering med karakter i et fag. Dermed forsvinner også fagmerknadene som ble benyttet når karakteren ble hentet fra tidligere termin
- fravær skal vises på vitnemålet. Hovedregelen i år er at kun fravær fra 10. årstrinn skal vises. Imidlertid ble det allerede i fjor åpnet for at skoler som ønsket det kunne begynne å føre fravær med tanke på at dette skulle på vitnemålet. De skoler som benyttet seg av muligheten kan derfor ta med fraværet fra og med 9. trinn i år.
Vi har nå klargjort systemet for registrering av fravær fra tidligere årstrinn, og har gjort det mulig å registrere permisjonsdager, dvs dager som kan trekkes fra fraværet på vitnemålet. Jf. forskrift til Opplæringslova. Vi har i tidligere versjon gjort det mulig å registrere IV som karakter samt oppdatert registreringen av fagmerknader.
Årets vitnemål er planlagt å være klart i Wis skole til midten av mai.

 

FEIDE / LÆRINGSPLATTFORMER
Vi har satt som mål at Wis skole skal kunne brukes som kildesystem for Feide og ulike læringsplattformer. Det betyr at informasjon om elever og personale registreres i Wis skole, og informasjon kan hentes fra andre systemer. Vi skal støtte 2 ulike standarder for informasjonsdeling: IMS Enterprise og ABC Enterprise. I tidligere versjoner har vi laget egen flipp under Eksportskjermbildet hvor eksport til disse 2 standarder er laget. Vi har nå gjort en større revisjon av de ulike eksportene. Se versjonsloggen på vår nettside for detaljer. Videre plan er å få testet eksportene hos noen kommuner og rette eventuelle feil fortløpende. Neste steg er å utvikle egen eksportapplikasjon for dette formålet slik at eksportene kan automatiseres.

 

Foresattregistrering
For noen år siden la vi om foresattregistreringen i Wis skole til eget foresattregister. Det betød at foresatte ligger lagret i eget register, og ved registrering av elever knytter man elever til foresatte i stedet for å registrere samme foresatt på mange elever. Om man endrer informasjon om foresatt på en elev så blir samme informasjon endret på alle andre elever som er knyttet til samme foresatt.

Vi har fått mange henvendelser fra brukere som har gjort feil i forbindelse med foresatteregistrering. Foresatte har blitt knyttet til feil elever. Som regel kommer det av at man velger feil foresatt på eleven i utgangspunktet, og i stedet for å klikke knappen "Velg foresatt" så har man byttet ut informasjonen som lå lagret på feil foresatt.

Nå blir det ordinære navnfeltet på foresatt sperret for redigering når det er utfylt, og man må manuelt åpne feltet. Ved åpning får man advarsel om hvilke konsekvenser det har om man bruker foresattregistreringen feil.

 

Uløste problemer
Etter at vi oppdaterte våre servere og utviklingsverktøy i fjor vinter har vi fått en del barnesykdommer i Wis skole. Det meste er rettet, men det er fortsatt 2 viktige feil vi sliter med:
- tidligere vitnemål (gjelder noen skoler) , les http://www.wis.no/999/149/185-43244.html
- sortering av Aa som Å i tabeller, les http://www.wis.no/999/149/185-46623.html
Problemene skyldes feil i  3.parts komponenter som benyttes i programmet. Vi jobber fortløpende mot leverandørene med å få rettet disse feilene.

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

 

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

 

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.

Lykke til med videre arbeid!

 

Teamet bak WIS Skole