Wis Skole

Infobrev 28.05.2010

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 32 av Wis Skole datert 27.05.2010.

 

Det er gjort mange små og store forbedringer i denne versjonen. Vi kan bl.a. nevne:
- vitnemål, karakterutskrift og protokoller er klargjort for å vise fravær
- forbedret eksport til Feide ut i fra tilbakemeldinger fra brukere
- fikset feil som førte til blanke linjer i klasseliste 3,4 og 5
- nytt id-felt på elever og personale som for eksempel kan benyttes i eksport til Feide (som alternativ/supplement til fødselsnummer)
- kopiere epostadresser fra liste med elever som kan limes inn i Til-feltet i en ny epostmelding
- ny versjon av K-reg (se eget punkt)

Ellers er det gjort mange mindre feilrettinger/forbedringer. Se informasjon om siste versjon på vår nettside:
http://www.wis.no/skole

 

VITNEMÅLET 2009-2010
Stort sett blir årets vitnemål ganske likt fjorårets vitnemål, men det er 2 viktige endringer:
- karakteren IV skal benyttes når eleven ikke har grunnlag for vurdering med karakter i et fag. Dermed forsvinner også fagmerknadene som ble
benyttet når karakteren ble hentet fra tidligere termin
- fravær skal vises på vitnemålet. Hovedregelen i år er at kun fravær fra 10. årstrinn skal vises. Imidlertid ble det allerede i fjor åpnet for at skoler som ønsket det kunne begynne å føre fravær med tanke på at dette skulle på vitnemålet. De skoler som benyttet seg av muligheten kan derfor
ta med fraværet fra og med 9. trinn i år.
Vi har nå klargjort systemet for registrering av fravær fra tidligere årstrinn, og har gjort det mulig å registrere permisjonsdager, dvs dager som kan trekkes fra fraværet på vitnemålet. Jf. forskrift til Opplæringslova. Vi har i tidligere versjon gjort det mulig å registrere IV som karakter samt oppdatert registreringen av fagmerknader.

Les informasjon om vitnemål for våren 2010 her:
http://www.wis.no/999/149/185-47391.html
Det er viktig at denne studeres nøye for at vitnemålet skal føres på riktig måte.

 

K-reg
Vi har lagt ut versjon 4 av K-reg. Følgende er gjort:
- innført merknadskode på Vitnemålsmerknaden på fag tilsvarende som i Wis skole. Det betyr endring i import/eksport + endring i grensesnittet i
K-reg. Dette gjelder både merknad på fag + merknad på elev
- bedre visning av fokus på merknadsfeltene i K-reg (feltet blir markert grønt når det er aktivt..)
- eget felt for permisjon
Alle som skal bruke k-reg fra nå av må installere den nye versjonen.
Oppdatert installasjonsfil kan lastes ned fra vår nettside.
Importen i Wis skole er tilpasset slik at den er tilbakekompatibel med forrige versjon av k-reg. Det betyr at eksisterende k-reg-filer kan
importeres på vanlig måte.

 

ULØSTE PROBLEMER
Etter at vi oppdaterte våre servere og utviklingsverktøy i fjor vinter har vi fått en del barnesykdommer i Wis skole. Det meste er rettet, men det er
fortsatt 2 viktige feil vi sliter med:
- tidligere vitnemål (gjelder noen skoler) , les
http://www.wis.no/999/149/185-43244.html
- sortering av Aa som Å i tabeller, les
http://www.wis.no/999/149/185-46623.html
Problemene skyldes feil i  3.parts komponenter som benyttes i programmet. Vi jobber fortløpende mot leverandørene med å få rettet disse feilene.

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk
nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside
http://www.wis.no/skole.

 

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

 

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta
kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.

Lykke til med videre arbeid!

 

Hilsen teamet bak Wis skole