Wis Skole

Infobrev 23.04.2004

Når vil de ulike utskriftene i systemet bli tilgjengelig

Hei!

Som mange av skolene allerede har oppdaget, så har WIS Skole hittil manglet utskrifter av vitnemål og vitnemålsprotokoller for inneværende skoleår (2003-04). Dette er gjort bevisst av oss for å være sikre på at vi ikke lanserer utskrifter som ikke er lik de offisielle vitnemålene/protokollene som skal brukes til våren.

 

Forrige skoleår gjorde vi alle utskriftene tilgjengelig allerede fra høsten av. Men dette skapte en del forvirring

blant skolene når våren kom og det viste seg at Læringssenteret hadde gjort endringer (bl.a lagt Annet Morsmål inn i tilvalgsfaget). Vi endret utskriftene i Wis Skole så snart vi fikk beskjed om endringene, og sendte ut beskjed på e-post til alle brukere om at de måtte oppgradere programmet sitt. Men enkelte skoler glemte/fikk ikke med seg dette, og ringte oss og var fortvilet fordi vitnemål og protokoller var feil. Dette håper vi å unngå for fremtiden ved å vente med å lansere vitnemål/protokoller til vi har fått beskjed fra Læringssenteret om at utskriftene er endelige.

 

Flere skoler har henvendt seg til WIS de siste ukene og lurt på når Wis Skole blir klart med utskrifter av årets vitnemål og protokoller. Vi har lovet skolene at det skulle komme en ny versjon av Wis Skole i løpet av mars. Dette var med forbehold om at det ikke kom vesentlige endringer når det gjelder utskrifter av vitnemål eller protokoller.
Vi har nå like før påske fått en henvendelse fra Læringssenteret med ønske om at vi lager vitnemålsutskrifter på samisk. Dette medfører en del ekstra arbeid for oss, da vitnemålet må oversettes til 3 nye målformer - Lulesamisk, Nordsamisk og Sørsamisk. I tillegg så er det noen små forandringer på det ordinære vitnemålet i forbindelse med overgangen fra klassestyrere til kontaktlærere.

 

Vi tenkte egentlig å legge ut ny versjon av Wis Skole i løpet av mars. Men siden avklaringen fra Læringssenteret kom såpass sent, så vil vi lansere neste versjon av Wis Skole i løpet av første uke i mai, dvs uke 19. Da vil de ordinære vitnemålene og vitnemålsprotokollene være på plass, i tillegg til feilrettinger og diverse forbedringer. Dersom avklaring med hensyn til samiske vitnemål skjer raskt, så kan det hende at de også kommer på plass til da. Hvis ikke så vil det komme en oppdatering til noe etterpå der disse utskriftene er tilgjengelig.

WIS håper på forståelse for at vi altså har valgt å utsette lansering av den nye versjonen av Wis Skole der årets vitnemål og protokoller er på plass. Utskriftene vil uansett komme i god tid før årets karakteroppgjør, slik at det ikke skal medføre problemer for skolene.

 

Denne e-posten er sendt til alle brukere av Wis Skole, og alle som har sagt de er interessert i å motta den informasjonen vi sender ut om Wis Skole programmet. Dersom du ikke ønsker å motta denne informasjonen i fremtiden, så gi WIS beskjed om dette.

Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: tore@wis.no
Internett: www.wis.no