Wis Skole

Infobrev 09.06.2011

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 34 av Wis Skole datert 08.06.2011.

 

Det er gjort mange små og store forbedringer i denne versjonen. Vi kan bl.a. nevne:
- vitnemål er klargjort for 2011. Se eget punkt nedenfor.
- forbedret eksport til Feide ut i fra tilbakemeldinger fra brukere
- eksport til Fronter
- opplegg for automatisering av eksport til Feide, Fronter og Its Learning. Vi sender ut egen melding på dette neste uke, og legger ut ny artikkel på nettsiden som beskriver prosessen. I Wis skole er det laget nytt skjermbilde som kan brukes til å administrere automatisert eksport. Ligger under System - Eksportoppsett.
- ny versjon av K-reg (se eget punkt)
- oppdatert eksport til inntakskontor
- nytt installasjonsprogram som vil gjøre det mer feilsikkert å oppgradere til nye versjoner av Wis Skole
- funksjon for å kopiere fravær fra tidligere skoleår
- forbedret visning av fravær i karakterutskrift

Ellers er det gjort mange mindre feilrettinger/forbedringer. Se informasjon om siste versjon på vår nettside:
http://www.wis.no/skole

 

VITNEMÅLET 2010-2011
Stort sett blir årets vitnemål ganske likt fjorårets vitnemål, men det er 2 viktige endringer:
- fravær skal vises på vitnemålet. Hovedregelen i år er at fravær fra 9. og 10. årstrinn skal vises. Imidlertid ble det allerede i 2008-2009 åpnet for at skoler som ønsket det kunne begynne å føre fravær med tanke på at dette skulle på vitnemålet. De skoler som benyttet seg av muligheten kan derfor ta med fraværet fra og med 8. trinn i år.
- faget "Grunnleggende norsk for språklige vitnemålet skal ikke listes opp som eget fag i vitnemålet, men fagkoden til faget skal vises bak den ordinære norskkarakteren. Viser til retningslinjer for føring av vitnemål for mer informasjon om hvordan dette gjøres.

Les informasjon om vitnemål for våren 2011 her:
http://www.wis.no/999/149/185-47391.html
Det er viktig at denne studeres nøye for at vitnemålet skal føres på riktig måte.

 

K-reg
Vi har lagt ut versjon 4b av K-reg. De aller fleste klarer seg med versjon 4, men om man skal ha mulighet til å føre fagmerknaden FAM41 (som gjelder grunnleggende norsk for språklige minoriteter) i K-reg så må man ha siste versjon.
Alle som skal bruke k-reg fra nå av må installere den nye versjonen. Oppdatert installasjonsfil kan lastes ned fra vår nettside.
Importen i Wis skole er tilpasset slik at den er tilbakekompatibel med forrige versjon av k-reg. Det betyr at eksisterende k-reg-filer kan importeres på vanlig måte.

 

Installasjon/oppdatering

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt. 

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.

 

Lykke til med videre arbeid!

 

Med vennlig hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no