Wis Skole

Infobrev 18.01.2005

Informasjon om rapportering av data til Nasjonale prøver

Denne meldingen går til alle brukere og informasjonsmottakere av det
skoleadministrative systemet Wis Skole.

 

Vi får mange henvendelser fra skoler som har spørsmål angående rapportering
av data til Nasjonale prøver.
Vi har derfor laget en side på Internett med informasjon til skolene om
hvordan dette gjøres i Wis Skole. Internettsiden finner du ved å gå inn på
våre Internettsider:

http://www.wis.no/skole/

Velg linken <Infobase> i menyen til venstre.
Velg deretter linken <Nasjonale prøver> i listen som kommer frem til høyre.

Vi anbefaler alle skolene som skal rapportere til Nasjonale prøver å lese
denne informasjonen.

Informasjonen vil både vise hvilke grunnlagsdata som skal registreres og
hvordan en etterpå tar ut filen som skal lastes opp til Nasjonale prøver.
WIS har ikke tilgang til å logge på Internettsidene for Nasjonale prøver
selv, så vi kan dessverre bare tilby begrenset hjelp med selve opplastingen
av filen til Nasjonale prøver.

Ta kontakt med WIS dersom det skulle oppstå problemer av noe slag.
Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: tore@wis.no
Internett: www.wis.no