Wis Skole

Infobrev 07.06.2012

Vi har nå lagt ut versjon 35d av Wis Skole datert 6.6.2012.

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

Vi har nå lagt ut versjon 35d av Wis Skole datert 06.06.2012.

Enkelte privatskoler har fått godkjent nytt kristendomsfag, med egen fagkode:
KRLK150 - Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
Faget er nå lagt inn i programmet, og berørte skjermbilder og rapporter er tilpasset med hensyn til det nye faget. De skolene det gjelder må gå inn på Oppsett - Fag og legge til det nye faget. Eventuelle kristendomskarakterer som er ført på høstterminen må flyttes over på det faget.

Ellers er det rettet en liten designfeil i vitnemålet. Det gjelder den nye fagmerknaden for IOP, som var for bred for merknadskolonnen.
Kun de skoler som er berørt av nevnte endringer behøver å oppgradere til ny versjon. 

Du finner informasjon om endringer i versjon 35d her


NYTT INSTALLASJONSPROGRAM

I vår lanserte vi et nytt installasjonsprogram som gjør det mer feilsikkert
å oppgradere til nye versjoner av Wis Skole. Det tas automatisk backup av
datafilene til programmet før installasjonen kjøres. Programmet lastes ned
på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System -
Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke
starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i
programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden
http://www.wis.no/skole og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører
installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn
på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all
oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta
kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen
Med vennlig hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no