Wis Skole

Infobrev 23.08.2012

Feil i registrering av prøvegrupper, samt eksport av gruppetilhørighet til Excel

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole. Vi har nå lagt ut versjon 35f av Wis Skole datert 23.08.2012.

I en tidligere versjon av programmet har det sneket seg inn en feil ved registrering av prøvegrupper til PAS. Man får ikke registrert riktig prøvetype. Dette er nå fikset.

I tillegg har vi lagt inn støtte for å kunne eksportere gruppetilhørighet til Excel. Gruppe er lagt inn som egen kolonne under Program - Eksport.

En del skoler etterlyser støtte for den nye valgfagsordningen som kom nå i høst. Vi rakk det ikke i denne versjonen, men blir prioritert til neste versjon, slik at skolene så snart som mulig kan begynne å legge inn data. I tillegg til valgfag er det nye fagkoder på enkelte fag. Dette blir oppdatert i samme runde.

 

NYTT INSTALLASJONSPROGRAM

I vår lanserte vi et nytt installasjonsprogram som gjør det mer feilsikkert å oppgradere til nye versjoner av Wis Skole. Det tas automatisk backup av datafilene til programmet før installasjonen kjøres. Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden  http://www.wis.no/skole og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

 

Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no