Wis Skole

Infobrev 28.08.2013

Rettet feil ved eksport til PAS, samt forbedret tilbakemelding av feil ved eksport til PAS

Ved overføring av elever til Nasjonale prøver har noen opplevd at det ikke har fungert. Dette skyldtes en feil i utvalget der bruker måtte velge Nasjonale prøver fra lista selv om det allerede var utfyllt i valgfeltet.

Dette er nå rettet. Det er også forbedret litt på visning av feil/mangler ved eksport til nasjonale prøver.

Rettingen er tilgjengelig i versjon 36d datert 27.08.2013.

 

Med hilsen

Wis Skole teamet
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no