Wis Skole

Infobrev 04.09.2014

Bakgrunnen for en ny versjon nå er at skolene nå skal melde inn avgangselever til VIGO, og vår eksport brukte gammel versjon av formatet i forrige versjon av programmet.

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.
Vi har nå lagt ut versjon 38 av Wis Skole datert 04.09.2014.

Bakgrunnen for en ny versjon nå er at skolene nå skal melde inn avgangselever til VIGO, og vår eksport brukte gammel versjon av formatet i forrige versjon av programmet. Dette er nå fikset, slik at skolene kan produsere fil til VIGO på vanlig måte.

Vi har fått signaler om at VIGO er i ferd med å legge om sine påloggingsrutiner. Skoler som ikke får til å logge på VIGO for å rapportere må ta kontakt med inntakskontoret i sitt fylke.

Dette er for øvrig en ganske stor oppdatering sett fra WIS sin side, selv om brukerne vil merke lite til det. Vi har oppdatert våre utviklingsverktøy, og i den forbindelse er det gjort mye testing og feilretting for å få inn Wis skole i det nye utviklingsmiljøet.

Ellers er det gjort noen feilrettinger og forbedringer. Dette er beskrevet på vår nettside: >> http://wis.no/35608/4227/35795-4622.html

 

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden http://www.wis.no/skole og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs. av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

 

Med hilsen

Wis Skole teamet
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no