Wis Skole

Infobrev, 14.06.2005

Vi har nå lagt ut versjon 20e av Wis Skole datert 14.06.2005.

Vi har nå lagt ut versjon 20e av Wis Skole datert 14.06.2005.
Vi anbefaler alle skoler å oppgradere til denne versjonen av programmet.

 

Den viktigste endringen i denne versjonen, er at vi har pusset kosmetiske feil i vitnemålsutskriftene. Utskriftene hadde hos enkelte en tendes til å skrive fotnotehenvisningene for tett opp til eller oppå teksten foran. Dette skal nå være rettet og utskriftene skal nå være korrekt hos alle.

Vi ber alle skoler om å sjekke at vitnemål og protokoller blir skrevet riktig ut.
Eventuelle avvik bes rapportert til WIS så snart som mulig.

Ellers har vi rettet feil i programmet, forbedret noen funksjoner og pusset rapporter.

Mer informasjon finnes på www.wis.no/skole
Her finner du også hjelp til hvordan du oppgraderer og bruker programmet.

 

Husk at den letteste måten å oppgradere programmet på, er å gå inn på System - Nedlasting og klikke på knappen Oppdater !

 

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: tore@wis.no
Internett: www.wis.no