Wis Skole

Infobrev 12.04.2016

Etter omlegging til sommertid har brukerne hatt problemer med å overføre grupper til eksamen og testeksamen til PAS2

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

Vi har nå lagt ut versjon 39e av Wis Skole datert 11.04.2016.
Etter omlegging til sommertid har brukerne hatt problemer med å overføre grupper til eksamen og testeksamen til PAS2. Dette skyldes feil i bruk av tidssone i vår påmeldingsrutine mot tjenesten. Feilen er nå rettet.
Det er også laget gyldighetskontroll på registrering av epostadresser i programmet, slik at man vil få feilmelding dersom epostadressen har feil i format.
Når det gjelder oppmelding av grupper/elever til testeksamen nå i april, så må man klikke "Last ned definisjoner" igjen dersom man ikke får fram de riktige valgene for fagkode (TST1003 for 20. april og TST1004 for 21. april).

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside
http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden
http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.
I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs. av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no