Wis Skole

Infobrev 19.02.2016

Denne versjonen er kun rettet mot de skoler som har nynorsk som hovedmål

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

Vi har nå lagt ut versjon 39d av Wis Skole datert 17.02.2016.
Denne versjonen er kun rettet mot de skoler som har nynorsk som hovedmål, eller har enkeltelever som har valgt nynorsk som hovedmål.
En feil har gjort at alle elever som er meldt opp til eksamen ved hjelp av Wis skole, med versjon eldre enn 39d, har fått tildelt målform Bokmål på eksamen.
Enkleste måten å rette opp dette på er å oppdatere Wis skole til nyeste versjon og kjøre ny opplasting til eksamen. Alternativet er å logge på PAS2 og redigere målform manuelt på aktuelle elever.

Konsekvensen av feilen (om dette ikke blir rettet) er naturlig nok at alle elever får oppgaveteksten på bokmål.
Frist for oppmelding til eksamen er altså 1.mars. Skriv svar på denne meldingen dersom feilen berører dere, OG dere ikke rekker å rette feilen innen fristen, så skal vi se på hva vi kan gjøre for å bistå.

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside
http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden
http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.
I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs. av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no