Wis Skole

Infobrev 05.02.2016

Feil i den gamle PAS-modulen. Gruppene man laget ble ikke eksportert til fil.

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.
Vi har nå lagt ut versjon 39c av Wis Skole datert 04.02.2016.

I forbindelse med arbeidet med PAS2-integrasjonen har det blitt en feil i den gamle PAS-modulen. Gruppene man laget ble ikke eksportert til fil.

Dette er nå fikset. I tillegg har vi rettet en feil knyttet til kommunikasjon med PAS2, som gjelder skoler med særnorske bokstaver (æøå).

Feilen gjorde at enkelte av disse fikk ikke logget på PAS2.

 

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside
http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden
http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.
I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs. av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no