Wis Skole

Infobrev 26.11.2015

Eksporten til VIGO er oppdatert og godt i gang med datavask

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

Vi har nå lagt ut versjon 39 av Wis Skole datert 25.11.2015.

Det ordinære RLE-faget er nå endret til KRLE, med riktig fagkode. Har lagt inn støtte for fordypning i matematikk, for de som har dette som prøveordning i år.
Eksporten til VIGO er oppdatert, og dere må minimum ha versjon 39 for å få til å laste opp fil med karakterer dit (for eksempel terminkarakterer etter nyttår).
Vi har kommet godt i gang med import og vask av data i forhold til Folkeregisteret. Per i dag er det lagt inn følgende funksjoner:

  • import av fil fra Folkeregisteret
  • vise liste over elever i Wis skole med avvik på fødselsnummer i forhold til Folkeregisteret
  • korrigere navn/adresseopplysninger på elever i Wis skole
  • påføre fødselsnummer på foresatte i Wis skole (nyttig i forhold til integrasjoner med andre systemer, som for eksempel skal støtte foreldrepålogging via Min Id)
  • Det er lett å se for seg utbedringer i mange retninger. For eksempel forenkle innskriving av nye elever vesentlig. Vi ser an hvorvidt det blir interesse for slik funksjonalitet.

Hele opplegget er beskrevet i hjelpa til Wis skole: http://wis.no/skole/hjelp, under Oppsett - Folkeregister.

I tillegg er det gjort en rekke feilfiks og forbedringer. De viktigste er kanskje:

  • rettet feil i sletting av lærer fra gruppe
  • rettet feil i funksjonen "Lag faggruppe" (fra fanen Faglærer på klasse)

Oversikt over alle forbedringer/rettinger i siste versjon ligger ute på http://wis.no/35608/4227/35795-4730.html

NB! Kommuner som bruker Its Learning må merke seg at det har kommet en oppdatering på vår eksport til Its Learning. Dette vil ikke ha noen
praktisk konsekvens for brukerne, men endringene vil være av en art som gjør at importfilteret til Its learning vil stoppe neste datafil fra Wis skole.

Derfor må dere varsle Its Learning på epost integrations@itslearning.com etter oppgradering, om at neste kjøring av eksport/import av data vil ha større endringer.

 

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside
http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden
http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.
I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs. av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no