Wis Skole

Infobrev 08.06.2015

Eksporten til VIGO er oppdatert og godt i gang med datavask

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

Vi har nå lagt ut versjon 38e av Wis Skole datert 04.06.2015.

Alle brukere av Wis skole, som har ansvar for føring av vitnemål for grunnskolen, bør lese gjennom denne meldingen.

Wis Skole er nå klargjort for vitnemål 2015. Den viktigste endringen er at valgfag skal nå med på vitnemålet for første gang, og det var behov for litt tilpasninger i forhold til dette.

Her er et utdrag fra det retningslinjene for føring av vitnemål for grunnskolen sier om valgfag: "Dersom eleven velger ulike valgfag skal det settes en standpunktkarakter
for hvert fag. For elever som velger samme fag over flere år er det standpunktkarakteren som settes på det høyeste årstrinnet som skal føres på vitnemålet."

Vi har tilpasset vitnemålet og vitnemålsprotokollen slik at riktige fag og karakterer for valgfag blir med.

Mer info om rutinene rundt valgfag er beskrevet her:
http://wis.no/0/0/35948-17077.html?SiteId=24

Eksporten til VIGO er også oppdatert, og dere må minimum ha versjon 38e for å få til å laste opp fil med karakterer dit.

Montessori-skoler har fra og med skoleåret 2014-2015 fått nye fagkoder. 
For at disse skal få riktige koder på vitnemålet og eksport til VIGO må de aktuelle skolene gå på Skolen - Generelt og registrere "Montessori" i feltet Pedagogikk.

Utdanningsdirektoratet har laget reningslinjer for hvordan vitnemålet skal føres. Retningslinjene finner du her:
http://www.udir.no/Vurdering/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-av-vitnemal-og-kompetansebevis-for-grunnskolen-2015/

Oversikt over alle forbedringer/rettinger i siste versjon ligger ute på http://wis.no/35608/4227/35795-4666.html

 

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside
http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden
http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.
I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs. av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no