DesignArea:4227, Template:35620, Id:56257, Site:24, RewriteSite: 24

Wis Skole

Infobrev 09.01.2018

På grunn av ny versjon av VIGO-grensesnittet, må alle som skal sende terminkarakterer til VIGO nå oppdatere Wis skole til ny versjon.

Vi har nå lagt ut versjon 41c av Wis Skole datert 09.01.2018.

Trøndelagsfylkene ble formelt slått sammen ved nyttår, og det nye fylket Trøndelag har nå fylkesnr 50. Alle tilhørende kommuner har fått nytt kommunenr. Vi har oppdatert våre registre i Wis skole, samt oppdatert til ny versjon av poststedsdatabasen. Før innrapportering av data til VIGO må alle berørte oppdatere sitt kommunenr. Det gjøres under Skolen - Generelt.

Nytt gruppeopplegg:

  • mulighet til å koble gruppe til fag/fagkode
  • alle fagkoder er hentet fra GREP-databasen
  • filter på gruppetype og fag 
  • forbedret opplegg for kobling av elskoever/lærere til grupper

Programmet er nå klargjort for skoleåret 2018-2019. Lisenskode for 2018-2019 blir sendt ut til våren, men det er mulighet til å ta kontakt med oss for å motta lisenskode allerede nå.

Det er avdekket en uheldig feil i funksjonen som importerer elever fra folkeregisterdata (som ligger under System - Import freg). I tilfeller der en elev mangler foresattinfo i data fra folkeregisteret ble eleven koblet til en tilfeldig foresatt. Dette er nå rettet.

Det er jobbet mye med forbedringer i våre uttrekk som benyttes til integrasjoner mot eksterne systemer, ala Feide og læringsplattformer. Vi har imidlertid valgt å la dette komme utenom standard oppdatering, siden slike endringer kan potensielt skape utfordringer i forhold til eksisterende integrasjoner. Vi legger ut ny versjon av eksportprogrammet (wseksportapp.exe) separat for egen nedlasting. Sender straks ut egen info om dette, med link til nedlasting og beskrivelse av endringer.

Nedlasting

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. 
I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av Wis Skole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs. av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no