Wis Skole

Infobrev 08.09.2005

Wis Skole, informasjon om Nasjonale prøver

Denne informasjonen går til alle brukere av Wis Skole, og andre som ønsker informasjon om programmet.

 

Utdanningsdirektoratet tilbyr skolene i brev datert 26.08.05, tilgang til resultater fra Nasjonale prøver for de elevene som nå har skiftet trinn.

Vi har fått en del henvendelser fra skoler som lurer på hvordan de skal lage fil fra Wis Skole til Nasjonale prøver for å få tilgang til resultater fra prøvene som ble avlagt forrige skoleår. I samarbeid med Utdanningsdirektoratet vil vi presisere følgende:

Resultatene fra Nasjonale prøver følger eleven og ikke skolen. Elever skifter skole, og det er bare skolen der eleven nå går, som skal ha tilgang til den enkelte elevens resultater fra de nasjonale prøvene. For å kunne få til dette, må skolen legge inn de elevene som nå går ved skolen. Siden en elev bare kan være elev på én skole av gangen, er det ikke mulig for skolen der eleven har sluttet å hente fram denne elevens resultater.

Det ligger mer informasjon hos Udir på denne adressen:
http://www.udir.no/eway/artikler/?id=33842

 

Wis Skoles eksport til Nasjonale prøver har to valg:
- Legge ut elever fra 4. 7. og 10. trinn
- Legge ut alle elever
(Disse valgene er i henhold til spesifikasjonene fra nasjonaleprover.no)

 

Utdanningsdirektoratet anbefaler dermed at en velger alle årstrinn når en lager fil til Nasjonale prøver nå. Problemet er at Wis Skole vil nekte å lage fil hvis det finnes elever med ugyldige fødselsnummer, eller elever som ikke er knyttet til faglærere i fagene norsk, matematikk og engelsk. Dette kan bli et problem for mange fordi det ofte finnes elever i lavere trinn med begge disse feil/mangler.

For å løse dette har vi lagt ut en oppdatering av Wis Skole med en liten endring i overføringen til Nasjonale prøver.
Hvis Wis Skole finner mangler eller feil, vil brukeren få melding om det på skjermen som før. I den meldingen ligger det nå et nytt valg for å lage filen på tross av manglende tilknytning til faglærere. Kun de som har gyldige fødselsnummer blir med på filen.

 

Den nye versjonen heter 20f og installeres enklest ved å gå inn på System - Nedlasting i programmet og klikke knappen Oppdater.
Ta gjerne kontakt med WIS dersom det er noe som er uklart.

Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: tore@wis.no
Internett: www.wis.no