Wis Skole

Infobrev 15.09.2005

Wis Skole, informasjon om elektronisk rapportering til GSI

Denne informasjonen går til alle brukere av Wis Skole, og andre som ønsker informasjon om programmet.

 

GSI innsamlingen har i år støtte for å importere data elektronisk fra skolene. Utdanningsdirektoratet tok derfor kontakt med WIS og lurte på om det kunne legges inn støtte for eksport av data fra Wis Skole til GSI. Vi syntes dette var et flott tilbud til skolene, og vi har nå laget ferdig rapporten som lager fil på det formatet som GSI innsamlingen krever. WIS tror at dette vil spare skolene for masse arbeid i forbindelse med rapporteringen av GSI statistikken.

 

Elektronisk rapportering av data til GSI er en prøveordning og er derfor frivillig i år.
Mer informasjon om årets GSI innsamling og rapportering av elektroniske data finner du på adressen
www.wis.no/gsi/reg

 

Wis Skoles eksport til GSI finner du i programmet under Utskrift - GSI individ, fil.

 

Den nye versjonen av Wis Skole heter 20g og installeres enklest ved å klikke oppdater i programmet.
Ta gjerne kontakt med WIS dersom det skulle oppstå problemer, eller det er noe som er uklart.

Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: tore@wis.no
Internett: www.wis.no