Wis Skole

Infobrev 06.02.2006

Vi sender nå ut lisenskoder for skoleåret 2006-07. Dermed kan skolene få med skolens navn på elevlister for neste skoleår.

Prisen for Wis Skole har vært urørt de siste to årene, og vi gjør fra og med neste skoleår en justering. Prisjusteringen skyldes prisstigning og ny funksjonalitet i programmet. Spesielt nevner vi mulighet for felles database for alle skolene i kommunen.

Prisene for skoleåret 2006-07 blir pr. skole:

  • Uten ungdomstrinn: kr. 1.200,-
  • Med ungdomstrinn og totalt mindre enn 100 elever: 1.200,-
  • Med ungdomstrinn og totalt 100-349 elever: 2.400,-
  • Med ungdomstrinn og totalt 350 elever eller mer: 3.600,-
  • Hvis alle skoler i kommunen benytter Wis Skole, gis det som før rabatt på 20% for alle skolene.

Skoler som ikke ønsker å bruke Wis Skole neste skoleår, må gi oss beskjed om dette senest 01.05.2006. Dersom vi ikke får slik beskjed, blir faktura for neste skoleår sendt ut i månedsskiftet mai/juni.

 

Vi minner også om de nye nettsidene for Wis Skole på www.wis.no/skole. Der kan du klikke inn på hjelp og søke fram utfyllende informasjon om bruken av programmet. Du er som før også velkommen til å kontakte oss på e-post og telefon. All brukerstøtte er inkludert i den årlige avgiften.

Slik gjør du:

  • Sørg for at du har versjon 20i eller nyere
  • Velg skoleåret 2006-2007 i toppen
  • Velg Hjelp - Registrere programmet
  • Klikk "Neste" to ganger til du finner feltet for lisenskode
  • Tast inn lisenskoden: 25RUM og klikk "Fullfør"

 

Med vennlig hilsen
Teamet bak Wis Skole

Waade Information System AS
Internett: www.wis.no
E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190
Fax: 7245 0191