Wis Skole

Infobrev 16.05.2006

Oppdatering av utskrifter og skjema fra versjon 21.

Wis Skole - Oppdatering til versjon 21b

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 21b av Wis Skole datert 16.05.2006

 

Etter henvendelse fra skolene, så er det gjort en del små justeringer av skjema og utskrifter fra versjon 21 av Wis Skole. Utskriften Forklaring, vitnemål er gjort tilgjengelig for skoleåret 2005-06, sensurlistene har blitt justert både når det gjelder innhold og tips i det grønne feltet i bunn av programmet og felt for skolens e-post adresse er gjort lettere tilgjengelig ved å flytte det til skjema Skolen - Generelt. I tillegg så er det gjort noen andre små rettinger.

 

Mer info finner du på nettsiden til programmet: http://www.wis.no/skole

Her finner du også hjelp og tips til hvordan du oppgraderer og bruker programmet.
Vi anbefaler alle skoler å oppgradere til denne  siste versjonen av programmet.

 

Husk at den letteste måten å oppgradere programmet på, er å gå inn på System - Nedlasting og klikke på knappen Oppdater!

 

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: tore@wis.no
Internett: www.wis.no