Wis Tiltak

Versjon 7.0.0 planlagt

Oversikt over alle punkt i denne versjonen.

Antall punkt: 23

Område Tekst Status
Tekstbehandler
WT-495
Tabeller følger ikke venstremarg

Av og til flyter tabeller ut over venstre marg, uten mulighet for å endre dette i editor.
Ofte skjer dette ved import fra rtf-dokument. Så vi har nå forbedret import av rtf-dokument, samt lagt på korrigering av marger på "Blank formattering"-knappen.

I gang
WT-508
Logge anonymisering

Loggføre hvem som anonymiserer.

Planlagt
WT-488
Markering av tekstikoner (fet,understrek,kursiv)

Man kan ikke se når tastene fet skrift, kursiv og understrek er på.

Planlagt
Personale
WT-370
Angi NAV tjenesteområde på tiltak

Mulighet til å knytte NAV tjenesteområde vha oppsett under Oppsett-Tiltaksordninger.

Planlagt
Personale
WT-247
Flere fraværsmeldinger pr. dag

Man bør ha mulighet for å legge inn flere fraværsmeldinger pr.dag. Det kan være noen kommer en time for sent og går to timer for tidlig. Dette vil være to fraværsmeldinger på en dag. Som det er i dag vil programmet gi varsel om overlappende fraværsmeldinger.

Gjenåpnet
Personale
WT-458
Fraværsmelding oppdaterer ikke timeføring
Planlagt
Personale
WT-393
Nytt flettefelt: Til adresse

Ved utsending av brev om deltaker til f.eks fastlege, så er det ønskelig og kunne flette mot en annen adresse enn deltakerens.

Nå kan en velge til adresse ved utskrift.

Planlagt
Personale
WT-465
Sletting av loggføring sletter feil loggføring

Om en ikke først klikker på loggføringen, så slettes ikke valgt loggføring, men den under.
Endret slikt at en ved spørsmål om sletting får tittel på loggføring som slettes.
Og at den sletter markert loggføring.

Planlagt
Personale
WT-463
Sykmelding i 50%

Sykmelding i mindre enn 100% føres vha timer.
Men slik det er i dag så følger ikke føringene turnusen.
Føy også på merknad kun på turnusdager.
>> legg til kolonne på fraværsføring: % sykemelding

Planlagt
Personale
WT-470
Varsling ved inaktivitet

Ønske om påminnelse til de av personalet som har tilgang til en utplassert deltaker, f. eks. hvis det ikke er gjort noe på deltakerens logg i løpet av f.eks 45 dager

Planlagt
Rapporter
WT-509
Ferieregistring

Bedre registrering av restferie.

Planlagt
Rapporter
WT-423
Grunnlag til årsrapport: Årlig fraværsstatistikk

Gjør det enklere og hente ut statistikk for bruk i årsrapport.

Planlagt
Rapporter
WT-457
Ny rapport: Andel utplassert i ekstern bedrift.
Planlagt
Rapporter
WT-455
Refusjonskrav for APS skal ikke ta hensyn til stillingsprosent.

For APS så får en betalt pr plass. Uavhengig stillingsprosent.
Legg også om til å benytte prosent av måned ut fra mandag-fredag.
Refusjonskrav APS skal kun forholde seg til startdato/sluttdato

Planlagt
Rapporter
WT-274
Ta hensyn til NAV kontor ved beregning av antall plasser

Tar nå hensyn til antall plasser pr NAV kontor om en benytter det utvalget på rapport 19 - Nav, refusjonskrav

Planlagt
Rapporter
WT-280
Tilsagnsnr. pr sats

Tilsangsnr er flyttet fra informasjon til sats, slik at om en har tilsagn fra flere fylker, så er det nå mulig og legge inn flere tilsangsnummer.

Planlagt
Rapporter
WT-421
Utvalg på rapport 19 - NAV, refusjonskrav

Nytt utvalg på fylke.

Slik at en kan ta ut refusjonskrav pr fylke.

Planlagt
System
WT-157
Forbedre tekstbehandleren

Tekstbehandler skal gjennomgåes og forbedres.
Ønsker støtte for tekstbokser, horisontal linje, kolonner og import fra word

Planlagt
System
WT-419
Import til Visma

Visma har regneark som kan kobles til for import av data.

Det er lagt til excel-rapport som har samme format som Vismas regneark.

Planlagt
System
WT-481
Passordstyrke og repetering

Vi bør ha et opplegg for at man kan velge intervall på skift av passord.
Evt. også krav til passordlengde og innhold.

Planlagt
Tekstmaler
WT-477
AFT, Trekantsamtale

AFT, Trekantsamtale
Som grunnlag og sjekkliste ved trekantsamtale.

Planlagt
Tekstmaler
WT-476
Nye AFT-maler

AFT, Oppstartssamtale
Som grunnlag og sjekkliste ved oppstartssamtale.

Planlagt
Tiltaksordninger
WT-402
Legge til rette for NAV tjenesteområder

Refusjonskrav sendes inn pr tjenesteområde.

Det er nå mulig og definere tjenesteområder og benytte de i utvalg

Planlagt